pdf print

Правила и условия за пътуване


Настоящите общи условия („Общи условия“) важат за отношенията между Вас („Вие“ или „Клиент“) и OY SRG Finland AB („Ние“ или „Нас“), операторът на този портал за резервации bg.trip.bg (наричан по-долу „Портал“). Трябва да прочетете внимателно тези Общи условия, преди да използвате портала. Като използвате портала, Вие се съгласявате с тези Общи условия. Ако не приемете тези Общи условия, Ви приканваме да се въздържате от използване на портала и да излезете от уебсайта.

Трябва да имате навършени 18 години и да сте частен потребител, за да можете да правите резервации през портала. Частният потребител за разлика от фирмения е физическо лице, което извършва законна трансакция предимно с цел, различна от търговската му дейност или действията му на самонаето лице.

Операторът на портала и Ваш договорен партньор за ползване на портала е:

OY SRG FINLAND AB (Trip)
PL 720
00101 HELSINKI-FINLAND

имейл: info@support.bg.trip.bg
тел.: 0044-2079432838

Общите условия са изложени както следва:

Съдържание

 1. ОБХВАТ НА ОБСЛУЖВАНЕТО
 2. ПРОЦЕС НА РЕЗЕРВИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА
 3. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОЛЕТИ
 4. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ХОТЕЛ
 5. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ
 6. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ РЕЗЕРВИРАНЕ НА НЯКОЛКО УСЛУГИ
 7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПОРЕДБИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАСПОРТИ, ВИЗИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 8. НАШИТЕ СОБСТВЕНИ УСЛУГИ
 9. ТАКСИ И ПЛАЩАНЕ
 10. ЖАЛБИ
 11. ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕС
 12. ОТГОВОРНОСТ
 13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 14. ЗАЩИТА НА ДАННИ
 1. ОБХВАТ НА ОБСЛУЖВАНЕТО
  1. Посредничество при туристически услуги
   1. Във връзка с услугите за полети, хотел, застраховки и автомобили, предлагани през портала (наричани общо „Туристически услуги“), действаме изключително в ролята на посредник. В тази връзка ролята и задълженията ни са ограничени до посредничество при предлагане на туристически услуги, които се извършват от трети страни, например авиокомпании, туристически оператори, хотели, застрахователи, фирми за отдаване на автомобили под наем или доставчици на други услуги (наричани поотделно „Доставчик на услуги“).
   2. Следователно договорът за действителното предоставяне на туристически услуги (напр. договор за транспорт, договор за застраховка, договор за наем на автомобил) се сключва директно между Вас и съответния доставчик на услуги. Ние не сме съпродавачи на туристическите услуги и не сме страна по договорните отношения между Вас и доставчика на услуги.
   3. Като използвате портала, за да купувате туристически услуги, Вие ни упълномощавате да посредничим със съответния доставчик(ци) на услуги от Ваше име, включително и при плащането на тези туристически услуги, за да се погрижим за осъществяването на трансакцията между Вас и доставчик(ците) на услуги. Цената на действителните туристически услуги може да включва комисионна за услугите, които предлагаме като посредник в договора между Вас и съответния доставчик на услуги.
   4. Отговорността за действителното изпълнение на туристическите услуги, предлагани през портала, се поема изключително от съответния доставчик на услуги. Като посредник ние не носим никаква отговорност за туристическите услуги, предлагани от доставчиците на услуги, и не даваме гаранции (нито изрични, нито подразбиращи се) относно пригодността или качеството на туристическите услуги, за които посредничим чрез портала. Всички жалби относно изпълнението или неизпълнението на туристическата услуга трябва да се адресират до съответния доставчик на услуги.
   5. Ако има възможност да заявявате специални желания (напр. специални ястия, съдействие за хора с увреждания или места за деца) при резервиране на услуги, ние ще предадем искането Ви на съответния доставчик на услуги. Въпреки това не поемаме отговорност, че доставчикът на услуги ще може в действителност да изпълни тези желания.
  2. Нашите собствени услуги
  3. Освен посредничество при туристически услуги, както е посочено в раздел 1.1 по-горе, има допълнителни услуги (различни от туристическите услуги), които предлагаме през портала и за които ние носим отговорност. За предоставянето на тези допълнителни услуги Вие влизате в директни договорни отношения с нас. Във всеки случай ние изрично Ви информираме дали и до каква степен тези услуги са наши собствени, а не услуги на трети страни, за които посредничим. Нашият пакет от услуги се променя периодично. Някои от собствените ни услуги са описани в раздел 8. Подробно описание на всички допълнителни услуги, които не са включени в тези Общи условия, както и информация за таксите и специфичните за тях срокове и условия при резервиране и употреба, ще Ви бъдат предоставени в хода на процеса на резервиране.
  4. Приложими договорни условия
   1. Тези Общи условия са валидни за посредничество при туристически услуги съгласно раздел 1.1, както и за изпълнение на собствени услуги съгласно раздел 1.2.
   2. При споразумение между Вас и съответния доставчик на услуги (раздел 1.1.2) важат общите условия, посочени от съответния доставчик на услуги (напр. условия на превоз, условия за прехвърляне, условия за застраховане и др. подобни). Тези Общи условия на съответния доставчик на услуги ще Ви бъдат предоставени в хода на процеса на резервиране. Тъй като общите условия на доставчика на услуги може да включват разпоредби, свързани с отговорност, отмяна, промяна на резервацията или възстановяване на суми (ако е приложимо), както и други ограничения, Ви съветваме да ги прочетете внимателно.
 2. ПРОЦЕС НА РЕЗЕРВИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА
  1. По време на процеса на резервиране Ви предоставяме технически средства, с помощта на които можете да установявате грешки във формулярите и да ги коригирате преди изпращане на заявката за резервиране. Приканваме Ви да проверите дали всички данни са правилно въведени, преди да подадете заявката за резервиране. Евентуални искания за промяна могат да доведат до значителни допълнителни разходи.
  2. Може да се наложи да се свържем с Вас в случай на последващи промени в закупени от Вас туристически услуги. Трябва да предоставите точна информация за връзка, например телефон и имейл адрес. Трябва непрекъснато да следите за съобщения, изпратени от нас.

   Ваша е отговорността да осигурите условия за получаване на съобщенията от нас. Не носим отговорност, ако не получите съобщение от нас поради обстоятелства извън нашия контрол, включително, но не само: (i) ако сте ни предоставили неправилен имейл адрес; (ii) ако настройките Ви за имейл не позволяват получаването на имейл от нас; или (iii) ако настройките Ви за имейл приемат нашия имейл като нежелана поща.
 3. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОЛЕТИ
  1. Сключване на договор и промени в цените
   1. След като подадете искането за резервация, ние потвърждаваме получаването му по имейл. Това е моментът, в който влиза в сила договорът за посредничество между Вас и нас. Ако не получите такова потвърждение до един час след подаване на искането и никой от операторите ни не се свърже с Вас по имейл или телефон, за да Ви съобщи за евентуални проблеми, моля да се свържете с нас по телефона за потвърждение.
   2. След издаване на заявените от Вас билети ще получите потвърждение по имейл с номер на билета. Това е моментът, в който влиза в сила договорът между Вас и съответната авиокомпания(и).
   3. Цената на полета, както и свободните места, се посочват директно на портала от съответната авиокомпания. Ако авиокомпанията направи промени, които са извън нашия контрол (например промени в цената, свободни места или др.), след като билетите са били резервирани, но преди договорът с авиокомпанията да стане обвързващ (както е посочено в Раздел 3.1.2 по-горе), договорът няма да влезе в сила и Вашето плащане ще бъде възстановено напълно. Може да се свържем с Вас и да Ви предложим опцията да приемете променената цена в рамките на установеното работно време, но не по-късно от 24 часа, след като сме били уведомени за промяната на цената, или в първия работен ден след гореспоменатия 24-часов период.
  2. Информация за резервацията и условия на транспорт
   1. Във връзка с полетите, предлагани в портала, действаме изключително в ролята на посредник. Договорът за изпълнението на полета се сключва директно между Вас и съответната авиокомпания и ние не носим договорна отговорност във връзка с изпълнението или неизпълнението на полета. Авиокомпанията, изпълняваща полета, носи еднолична отговорност за изпълнението/неизпълнението на Вашия полет.
   2. Преди да приключите резервацията, ще видите общите условия на съответната авиокомпания или авиокомпании.
   3. При посредничеството на туристически услуги, предоставяни от авиокомпаниите, ние нямаме гарантиран достъп до системата за резервации на авиокомпанията. Когато случаят е такъв, можем да действаме от ваше име при сключване на договора между вас и авиокомпанията. Също така ви молим да се обърнете директно към съответната авиокомпания за въпроси относно резервации, промени или анулиране на резервацията. Ако сте закупили Гъвкава услуга за билети (виж Раздел 8), всички заявки за промяна на резервацията трябва да бъдат направени чрез нашето обслужване на клиенти, както е посочено в Раздел 8.1.4. Можете да получите две потвърждения на резервация – една от нас и една от съответната авиокомпания. Ако сте получили две потвърждения на резервацията, моля, използвайте потвърждението на резервация на авиокомпанията за чекиране.
   4. По-долу под формата на общ преглед предоставяме информация за условията във връзка с резервацията и транспортната услуга, които обикновено се налагат от авиокомпаниите по този или поне по подобен начин. Всяко отклонение от разпоредбите има предимство пред общата информация, предоставена в този раздел 3.2.4. Затова всеки път трябва да проверявате приложимите общи условия на съответната авиокомпания, преди да направите резервацията.
    • Време на полета/регистрация
     Всички посочени часове на полетите са в местно време. Полетите, пристигащи на следващия ден, са обозначени с „+1“ в разписанието. Посочените времена на полети са предварителни и подлежат на промяна в кратък срок след издаване на билета; например поради ограничения, свързани с контрола на полетите, климатичните условия или функционални ограничения от авиокомпанията. Следете постоянно информацията за актуалното време на полета.

     Спазвайте времето за регистрация, обявено от авиокомпанията. Авиокомпаниите имат право да откажат качване на борда, ако закъснеете за регистрацията. Моля, забележете, че някои авиокомпании насърчават регистрацията да се направи през собствения им сайт, тъй като могат да начислят такса регистрация, когато се наложи ръчно да Ви чекират на летището.
    • Комбинация от индивидуални билети
     Комбинацията от два отделни еднопосочни билета вместо един двупосочен билет е ясно обозначена и може да се види по време на резервацията. Билетите се обработват независимо един от друг в случай на отмяна, промяна, нарушение във въздушния трафик, например поради стачка или промяна на графика на полетите. Ще се прилагат отделните правила на всяка авиокомпания.

     Билетите за полети с различни номера на резервациите винаги се разглеждат като независими пътувания.
    • Билети за полети с няколко сегмента или с последователност на ползване
     Вашият двупосочен или еднопосочен билет може да се състои от няколко сегмента. Според условията на повечето авиокомпании подобни сегменти трябва да се използват последователно. В противен случай повечето авиокомпании ще откажат извършване на транспортната услуга за следващите сегменти от полета (напр. неизползването на един сегмент от пътуването може да направи билета невалиден). При двупосочните билети неявяването Ви за изходящия полет може да доведе до отмяна на входящия полет от авиокомпанията
    • Бременност
     Някои авиокомпании отказват да превозват жени, които към момента на изходящия или входящия полет са след 28-та седмица от бременността. Ако сте бременна, трябва да уточните с авиокомпанията и лекаря си дали е удачно да предприемете пътуването.
    • Билети за бебета и деца
     Свържете се с авиокомпанията, за да проучите условията за пътуване с дете, което не се нуждае от отделна седалка. Обикновено за деца на възраст над 2 години се изисква отделна седалка, докато децата на възраст между 0 и 2 години се считат за бебета и пътуват без резервирана отделна седалка. Ако бебето навършва две години преди датата, на която приключва пътуването, трябва да се закупи билет за дете за цялото пътуване. Билетът за бебе не може да се резервира преди раждането, тъй като името и датата на раждане трябва да съответстват на тези от паспорта. Не възстановяваме разходите, в случай че от самото начало сте резервирали грешен тип билет.
    • Непридружавани непълнолетни деца
     Не посредничим за резервиране на билети за непридружавани непълнолетни деца. Деца на възраст под 18 години трябва да бъдат придружавани от възрастен, за да се направи резервация за пътуването им. Някои държави и авиокомпании отказват достъп на деца под 18 години, освен ако не са придружавани от законен попечител. Имайте предвид, че някои авиокомпании изискват свидетелство за раждане на лица под 18-годишна възраст.
    • Загубен/повреден багаж
     В качеството си на посредник не носим отговорност за загубен или повреден багаж. В случай на проблем трябва веднага да уведомите представителя на авиокомпанията на летището.
    • Транзит и настаняване
     По принцип наземен транспорт и/или настаняване по време на пътуването Ви не са включени в цената на самолетния билет. Вие носите лична отговорност да проверите графика и цените на наземния транспорт.
    • Време за връзка между полети
     Стандартните билети, резервирани в портала, имат одобрени времена за връзка между полетите. Времето, необходимо за осъществяване на връзка между полетите, се изчислява от авиокомпанията. Ако сегмент от полета е изпълнен със закъснение и води до изпускане на следващия полет, авиокомпанията е длъжна да Ви съдейства за достигане на крайната дестинация (вижте раздел 11.1).
     Когато се резервират отделни билети, авиокомпаниите не носят отговорност за пропуснати връзки в резултат на закъснение. Вие носите отговорност да си осигурите достатъчно време между полетите съобразно изискванията на авиокомпаниите и летищата. Не се възстановяват никакви допълнителни разходи, възникнали вследствие на пропуснати връзки за полети.
    • Двойно резервиране
     Двойна резервация означава да се направят две или повече резервации с името на един пътник в една и съща авиокомпания. Ако имате двойна резервация, авиокомпанията може да отмени пътуването(ията). Същото важи и ако резервациите са направени от две различни туристически агенции. Не носим отговорност за отмяна на полети от страна на авиокомпаниите, нито за отказ на авиокомпаниите за възстановяване на средства в случаите, в които има подозрение за двойна резервация.
  3. Авиокомпании, които имат забрана за извършване на полети в ЕС (черен списък) Имайте предвид, че определени авиокомпании нямат право да оперират в рамките на ЕС съгласно решение на Европейската комисия, взето след консултации с националните органи за въздушен транспорт. Тези авиокомпании са забранени, защото се считат за опасни или отговорните органи в тяхната държава не извършват необходимия контрол.
   Можете да проверите кои авиокомпании имат забрана за извършване на дейност на следната връзка:
   Черен списък (Списък на авиокомпании, които нямат разрешение да извършват дейност в ЕС)
  4. Промени в разписанието и отмяна от страна на авиокомпаниите
   1. Договорът Ви със съответната авиокомпания може да й позволява да отменя или извършва промени в резервациите Ви. Ще Ви уведомим за евентуални промени незабавно след като получим известие от авиокомпанията.
   2. Времената на полетите, изписани на потвърждението на резервацията Ви, могат да се променят между датата на резервацията и датата на пътуването Ви. Препоръчваме Ви да бъдете информирани и да се свържете с Вашата авиокомпания най-малко 72 часа преди часа на излитане, за да гарантирате, че полетът (и свързващите полети) ще излети по разписание. Нямаме контрол върху промените в разписанието на авиолиниите и не носим отговорност за разходи, които могат да възникнат вследствие на такива промени.
  5. Промени и отмяна, заявени от Вас
   1. Условията за промяна на резервация на полет (включително промяна на имената на пътник, дестинация и дата на пътуване) и за възстановяване на суми при отмяна са изложени от съответната авиокомпания, която е Ваш договорен партньор за изпълнение на полета. Ние като посредник не можем да влияем върху тези условия.
   2. Ако желаете да направите промяна в резервацията или искате да Ви бъде възстановена сумата в случай на отмяна на резервация, като допълнителна индивидуална услуга, Ви предлагаме да обработим искането от Ваше име, при положение че условията на авиокомпанията позволяват подобна промяна или възстановяване на сумата в случай на отмяна. При резервиране на подобни допълнителни услуги ние ще Ви уведомим за всички валидни условия и такси за тях. Имате възможност, разбира се, да се свържете директно и със съответната авиокомпания.
   3. За да можем да обработим промените, заявени от Вас, е необходимо да получим искането за промяна най-късно 24 часа преди началото на пътуването (само по телефона). Ако сте закупили от нас услугата „Гъвкав билет“, вижте раздел 8.

    При по-кратък срок Ви препоръчваме да отправите искането си за промяна директно към съответната авиокомпания.
  6. Неявяване или некачване С настоящото ни упълномощавате да отменим от Ваше име неизползван полет в случай на неявяване или некачване и да заявим от Ваше име евентуално възстановяване на сумата от авиокомпанията. Имаме право, но не сме задължени да го направим, а Вие запазвате правото си да заявите възстановяване на сумата директно от авиокомпанията.
 4. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ХОТЕЛ Услугите за хотелски резервации през портала се извършват с посредничеството на EAN.com L.P. („Hotels.com“).

  Затова всички запитвания във връзка с резервацията, евентуални промени или отмяна на резервацията трябва да се отправят директно към Hotels.com. Данните за връзка с Hotels.com са:
  тел. номер: +44 (0)20 3788 4352

  Можете да прочетете общите условия на Hotels.com на техния уебсайт.
 5. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ Услугите за наем на автомобил, предлагани през портала, се извършват с посредничеството на Traveljigsaw Limited („Rentalcars.com“).

  Затова всички запитвания във връзка с резервацията, евентуални промени или отмяна на резервацията трябва да се отправят директно към Rentalcars.com. Данните за връзка с Rentalcars.com са:
  За местни данни за връзка моля посетете уебсайта на Rentalcars.
  Можете да прочетете общите условия на Rentalcars.com тук.
 6. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ РЕЗЕРВИРАНЕ НА НЯКОЛКО УСЛУГИ Порталът предлага възможност за съчетаване на няколко индивидуални услуги според предпочитанията Ви (напр. полет + хотел). В такъв случай Вие ни възлагате да действаме като посредник за резервиране на различни туристически услуги от различни доставчици. Съответните доставчици ще Ви бъдат представени в хода на резервирането преди приключване на резервацията. В случай че съчетавате различни индивидуални услуги, не се сключва договор между Вас и нас; вместо това Вие сключвате няколко договора за предоставяне на различни индивидуални услуги с всеки отделен доставчик. В подобни ситуации ние изпълняваме единствено ролята на посредник във връзка с всяка отделна туристическа услуга.
 7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПОРЕДБИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАСПОРТИ, ВИЗИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
  1. Паспортните, визовите и/или здравните изисквания подлежат на промяна и затова трябва да ги проверявате при съответните власти (посолство, консулство и др.) достатъчно рано преди пътуване. Вие носите отговорност за притежаването на валиден паспорт, а ако необходимо, и на виза. Важно е да посочите всички транзитни точки от Вашето пътуване, които също изискват издаването на виза. Издаването на виза често отнема известно време, затова Ви съветваме да кандидатствате навреме. Не носим отговорност за клиенти, които не притежават необходимите документи.
  2. За всяка дестинация има определени формалности относно изискванията за влизане, ваксинации и др., които също зависят от националността на пътуващия. Вие носите отговорност за набавянето на тази информация. Не носим отговорност за възникнали инциденти вследствие на неспазването на подобни официални разпоредби. Затова Ви съветваме винаги да проверявате стриктно формалностите за избраната дестинация или транзитните държави, както и какво време е необходимо за изпълнение на съответните стъпки.
 8. НАШИТЕ СОБСТВЕНИ УСЛУГИ
  1. Гъвкав билет
   1. Ако бъде закупена в рамките на резервацията, услугата „Гъвкав билет“ Ви позволява да променяте датата и/или часа на резервацията за полет съгласно общите условия, изложени в този раздел. Когато предлагаме нашата услуга „Гъвкав билет“, ние влизаме в ролята на посредник по договора за превоз между Вас и съответната авиокомпания. Тъй като услугата „Гъвкав билет“ е наша собствена услуга (т.е. Вие не можете да се възползвате от услугата „Гъвкав билет“, ако се свържете директно с авиокомпанията), всички искания за повторна регистрация във връзка с услугата „Гъвкав билет“ трябва да стават чрез нашата услуга за обслужване на клиенти (вижте раздел 8.1.4).
   2. Услугата „Гъвкав билет“ позволява повторна резервация на полети при следните условия:
    • всяко повторно резервиране трябва да става съгласно раздел 8.1.4. и поне 24 часа преди първоначално планираното отпътуване;
    • повторното резервиране е възможно само за същата авиокомпания, т.е. полетът може да бъде повторно резервиран само за полет, изпълняван от авиокомпанията, която изпълнява и първоначално резервирания полет;
    • отделните сегменти на полета трябва да се използват в същия ред, в който са резервирани.
    • Не се разрешава промяна на резервираната класа за един и същи полет.
    • Не се допуска повторно резервиране на билет за така нар. „междинен престой“ (т.е. по-дълъг престой в града на връзката от първоначално предвидения).
    • Не е възможна промяна на мястото на отпътуване и/или дестинацията, нито за изходящия, нито за обратния полет.
    • Услугата „Гъвкав билет“ не позволява промяна или коригиране на имената на пътниците.
    • Допуска се еднократна повторна резервация за определено пътуване. След потвърждаване на промяната възможностите на услугата „Гъвкав билет“ са изчерпани.
    • При повторно резервиране пътуването трябва да бъде осъществено в рамките на една година от датата на първоначалната резервация. Новото пътуване не може да започне в рамките на 24 часа от момента на искането за промяна.
    • Резервацията е невъзстановима след изчерпване на възможностите на услугата „Гъвкав билет“.
   3. Услугата „Гъвкав билет“ трябва да се резервира и заплати по време на резервацията и не може да се добавя на по-късен етап.
   4. Ако искате да направите повторна резервация на билета си, трябва да се свържете с „Обслужване на клиенти“ по телефона в рамките на работното ни време. Можете да намерите телефонния ни номер на „Връзка с нас – Телефон“.

    Моля, имайте предвид, че общуването по имейл и телефон става на английски език.
   5. Повторното резервиране е успешно, когато го потвърдим по имейл. Ако не получите потвърждение, трябва да се свържете с „Обслужване на клиенти“.
   6. Повторното резервиране на полети чрез услугата „Гъвкав билет“ зависи от наличностите. Ако желаната промяна води до повишаване на цената на билета или отнема правото на пътника да ползва специална цена (напр. за малко дете), Вие трябва да поемете допълнителните разходи. Не носим отговорност за последиците от повторното резервиране върху допълнителните услуги, договорени директно с авиокомпанията (напр. резервиране на допълнителен багаж или места).
   7. Ако отмените полета, цената на услугата „Гъвкав билет“ няма да Ви бъде възстановена.
   8. Ако не се явите за определен полетен сегмент от пътуването, опцията за повторно резервиране чрез услугата „Гъвкав билет“ престава да бъде валидна.
  2. Защита срещу отмяна
   1. Защитата срещу отмяна трябва да се закупи и плати по време на резервацията на пътуването. Това покритие влиза в сила при извършване на резервацията и престава да бъде валидно, когато пътуването започне, считано от първоначално резервираната дата на отпътуване. Всички пътници при резервацията трябва да имат защита срещу отмяна, за да може да се задейства тази защита при отмяна на резервация.
   2. Отмяната трябва да настъпи поне два часа преди отпътуването, за да бъде валидна защитата срещу отмяна. Защитата срещу отмяна губи валидност след началото на пътуването. Трябва да се свържете директно с авиокомпаниите, хотелите и фирмите за автомобили под наем, ако отмяната настъпва извън работното време на нашите телефони.
   3. Когато пътуването се отменя с представяне на валиден медицинско свидетелство, цялата стойност на резервацията ще бъде възстановена, с изключение на нашата такса за обработка от 45 EUR на човек. Няма да възстановим таксата за застраховката срещу отмяна или платените по­рано такси и всякакви други застрахователни политики (освен застраховката за пътуването). Максималната сума за изплащане в случай на отмяна при наличие на защита срещу отмяна е 2500 EUR на човек и/или 5000 EUR за пътуване.
   4. Инциденти, при които се възстановяват средства Средства ще се възстановяват, ако не можете да предприемете планирано пътуване поради следните непредвидени инциденти:
    • остро заболяване или катастрофа, засягащи Вас, Вашия спътник от същата резервация или близък родственик, като Вие сте посъветвани да не предприемате планираното пътуване, съгласно свидетелство, издадено от безпристрастен лекар, който извършва лечението;
    • смърт, засягаща Вас, близък родственик или спътник от същата резервация;
    „Близък родственик“ в този смисъл означава съпруг, съпруга, деца, внуци, братя/сестри, родители, баби/дядовци или свекър/свекърва/тъст/тъща на застрахованото лице, или лице, с което застрахованото лице живее като двойка на семейни начала.
   5. Защитата срещу отмяна не включва:
    • заплащане, което може да се получи от другаде, като друга защита срещу отмяна или застраховка;
    • заболяване, инцидент или нараняване, за които сте били наясно (с които сте били диагностицирани) при сключване на застраховката за защита срещу отмяна;
    • хронично заболяване/инфекции/душевни разстройства, освен ако лицето не е напълно свободно от симптоми/проблеми през последните шест месеца, от времето на резервиране на пътуването. ако отмяната е свързана с тези симптоми, диагнозата трябва да се потвърди от специалист;
    • заболяване, инцидент или други последици от бременност или раждане;
    • усложнения, причинени от алкохол, други опиати, успокоителни средства или наркотици;
    • разходи, възникнали поради факта, че застрахованата страна е забавила своята отмяна на пътуването;
    • целта на пътуването вече не съществува;
    • усложнения, възникнали от лично избрани процедури и лечения, като козметични операции;
    • всякакви допълнителни уреждания за пътуването, които не са включени в потвърждението, като билети за театри и други подобни;
    • фобия/страх от летене.
   6. Какво изискваме от Вас? Защитата срещу отмяна се прилага само съвместно с валиден лекарски сертификат. Той трябва да бъде получен от нас в рамките на пет работни дни след отмяната. Лекарският сертификат трябва да бъде попълнен от безпристрастен лекар, който осъществява лечението, и да носи името, данните за контакт и печата на лекаря. Ако няма печат, трябва да бъде приложено копие от идентификационните документи на лекаря
   7. Следната информация трябва също да бъде включена в сертификата от лекаря.
    • дата на прегледа
    • резултат от прегледа
    • диагноза
    • други оригинални сертификати/документация, които може да са от значение при оценката на иска
    • фактът, че заболяването е остро и не позволява на пациента да пътува
    Медицинското свидетелство може да се изтегли от тук За да изпратите Вашето медицинско свидетелство, щракнете тук.
  3. Гарантирана връзка
   1. Ако нашата услуга за помощ за гарантирана връзка, описана в Раздел 8.3 (оттук нататък наричана „Гарантирана връзка“) е включена във Вашата резервация, това ще бъде ясно посочено в процеса на резервацията и нейното потвърждение.
   2. Без описаните по-долу изключения, „Гарантираната връзка“ не може да се прилага в следните случаи (наричани „Промени“):
    • в случай че който и да е Ваш полет(и) бъде отложен, забавен или отменен от съответната авиокомпания, в следствие на което изпуснете полета(ите) до Вашата дестинация;
    • ако изпуснете свързващ полет поради забавяне или изгубен багаж извън разумния Ви контрол; и
    • ако изпуснете свързващ полет поради дейност на митнически или имиграционни служби извън разумния Ви контрол.
   3. „Гарантираната връзка“ не може да се прилага:
    • ако промените засягат единствено полет(и) в същия билет (издаден като един електронен билет (PNR)). Авиокомпанията, предоставяща тези полети, отговаря за всички проблеми и за управлението на промените на полета (свържете се директно с авиокомпанията за помощ и/или въпроси);
    • ако промяната е поради форсмажорни обстоятелства, което означава обстоятелства извън разумния контрол на авиокомпанията, като политическа нестабилност, екстремни метеорологични условия, рискове за сигурността, стачки, значително ограничаване на експлоатацията на летището и/или банкрут/неплатежоспособност на авиокомпанията;
    • за всяко действие (или липса на действие), което е в разумния Ви контрол, например, ако сте изпуснали полет, защото (i) нямате нужната виза, документи за пътуване или друга необходима документация; или (ii) нарушите правилата на авиокомпанията; или
    • ако сте нанесли промени във Вашата резервация, без да сме ги одобрили предварително.
   4. Информирайте ни без ненужно забавяне.
    Ако искате да използвате „Гарантирана връзка“, трябва да ни информирате без ненужно забавяне по телефона, след като сте уведомени за промяна. Вижте преамбюла за данни за контакт. Ако не ни информирате без неоправдано забавяне, няма да имате право на „Гарантирана връзка“.
   5. „Гарантирана връзка“ за помощ – алтернативен полет(и) или възстановяване на средства.
    След като сме били информирани за промяната, ние ще Ви предложим една от следните опции:
    а) алтернативен полет(и) до Вашата крайна дестинация за наша сметка (ще бъдете известени за точния полет(и), който Ви предлагаме);
    б) възстановяване на сумата, която сте платили за неизползвания полет(и) към момента на Вашата резервация; или
    в) полет(и) за връщане до летището, от което сте заминали за наша сметка (ще бъдете известени за точния полет(и), който Ви предлагаме).

    В случай че не можем да Ви предложим разумни полети до крайната Ви дестинация, може да Ви насочим към алтернативни летища. В такъв случай ще покрием разходите Ви за транспорт до алтернативното летище.

    Ако има повече от 48 часа до първоначалното време на заминаване на засегнатия полет, по наше усмотрение ще изберем една от опциите в 8.3.5.
   6. Приемане на предлагана помощ
    Трябва да посочите избора си възможно най-скоро след като получите от нас повече информация относно Вашите опции, изложени в подраздел 5 а) – в) по-горе. Ако не получим отговора Ви в разумен срок (във всеки скучай до не повече от 24 часа), Вие няма да може повече да използвате „Гарантирана връзка“.
   7. Допълнителни компенсации
    В допълнение към правата, описани в Раздел 8.3, „Гарантирана връзка“ Ви дава право на следното:
    • Настаняване – Ако настъпи промяна на полета с кратко предизвестие, която Ви оставя без настаняване за нощувка (22:00 – 08:00), ще покрием разходите за настаняване за една/няколко нощувки. Обезщетенията са лимитирани до обща сума от 50 USD за пътник, покрити от „Гарантирана връзка“. Всяко обезщетение за настаняване, което получите от авиокомпанията, ще бъде приспаднато от възстановяването от „Гарантирана връзка“.
    • Храна и напитки – Ако промяна на полета води до забавяне на полета Ви с повече от 4 часа, ще покрием разходите за храна и напитки до общо 10 USD за пътник, покрити от „Гарантирана връзка“. Всяко обезщетение за храна и/или напитки, които получавате от авиокомпанията, ще бъде приспаднато с възстановяването от „Гарантирана връзка“.
    Моля, имайте предвид, че ще трябва сами да покриете разходите и след това да ни предоставите касови бележки за тях.
 9. ТАКСИ И ПЛАЩАНЕ
  1. Плащане
   1. Плащането на туристическите услуги се обработва от нас (в сътрудничество с нашите доставчици на услуги за плащане, които осигуряват функцията за обработване на плащането) или от доставчика на услугите. Имайте предвид, че е възможно да споделим информацията за плащане, например информацията за кредитната или дебитната карта, с нашите доставчици на услуги за плащане, за да могат да обработят плащането. Цялата информация за плащането, която е собственост на клиентите ни, се шифрова в защитен сървър, когато се споделя с доставчиците на услуги за плащане.
   2. В зависимост от критериите на резервацията и добавените услуги плащането може да се раздели на две отделни трансакции: една за нас и една за доставчика на услугата. Няма да Ви бъде начислена сума, по-голяма от действителната обща сума, която виждате изписана на сайта ни. В сила са същите мерки за защита.
   3. За да можем да обработим плащането Ви, трябва да сте сигурни, че имате достатъчно налични средства. Ако възникне проблем при обработване на плащането, ще се опитаме да обработим плащането Ви в сътрудничество с нашите доставчици на услуги за плащане. Ако и по този начин не успеем да изтеглим дължимата от Вас сума, ще се свържем с Вас незабавно, за да посочите други начини за плащане. Ако не получим плащането Ви след уточняване на друг начин на плащане, дължимите суми ще бъдат прехвърлени на фирма за събиране на вземания.
  2. Измама при плащане
   Ако имаме основание да подозираме наличие на измама, си запазваме правото да откажем обработване на плащането. Може да се изиска легитимиране на плащането, ако се заподозре престъпление. Всички типове измами при плащане ще бъдат докладвани на полицията и изпратени на фирма за събиране на дългове.
 10. ЖАЛБИ
  1. Жалби във връзка с изпълнението на туристически услуги
   При проблеми, забележки или жалби във връзка с реалното изпълнение на туристически услуги трябва да се обръщате директно към съответния доставчик на услуги (туристически оператор, авиокомпания, застраховател, компания за автомобили под наем, хотел), с който сте сключили договор за съответната туристическа услуга. В раздел 11 са описани правата, които имате съгласно регламента на ЕС.
  2. Жалби относно нашите собствени услуги
   Жалби във връзка със собствените ни услуги се обработват единствено, когато са в писмен вид, и са подадени до два месеца от крайната дата на пътуването Ви чрез формуляра за жалби, който ще намерите тук.

   Формулярът за жалби трябва да се изпрати по обикновена поща или по имейл на следния адрес:
   Пощенски адрес: Etraveli AB
   FAO: Customer Relations
   Box 1340
   SE-751 43 Uppsala, Sweden

   Имейл адрес: customer.relations@support.etraveli.com
 11. ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕС
  1. Отменени или закъснели полети
   Ако пътувате към или от ЕС или с превозвач от ЕС, имате право да изискате възстановяване на разходите директно от съответната авиокомпания, в случай че полетът Ви е отменен, закъснял или Ви е отказано качване на борда. За повече информация относно Регламент на ЕО 261/2004 щракнете тук.
  2. Отговорност на превозвача
   Регламентът на Съвета (889/2002) относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия. Регламентът може да бъде намерен тук.
 12. ОТГОВОРНОСТ
  1. Вие се съгласявате, че ние сме посредник между Вас и доставчика на услуги. При никакви обстоятелства не носим отговорност за туристически услуги, които сте резервирали от един или повече доставчици на услуги, и не носим отговорност за публикувана в портала невярна информация, предоставена от съответния доставчик на услуги.
  2. Ако даден доставчик на услуги не е в състояние да изпълни туристическата услуга по каквато и да е причина, включително когато доставчик на услуги обяви несъстоятелност, ние можем да действаме единствено в ролята си на посредник и да възстановим само средствата, които вече сме получили от въпросния доставчик на услуги.
  3. С оглед на собствените ни услуги носим отговорност за щети в съответствие с ограниченията, заложени в тези Общи условия, и до степен, допустима от закона. Носим отговорност единствено за директни щети, понесени, заплатени или предизвикани от Вас поради некачествено изпълнение на нашите собствени услуги, до общия размер на резервацията Ви (за едно събитие или за последователност от свързани събития).
  4. Ограничението на отговорността, описано в раздел 12.3, важи също при неспазване на задълженията на лица, за чиито грешки сме отговорни ние съгласно законовите разпоредби.
 13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
  1. Приложимо право
   Шведското законодателство се прилага изключително за тези Общи условия и урежда договора между Вас и нас.

   Като потребители Вие се възползвате от всички задължителни законови разпоредби на държавата, в която живеете. Нищо от тези Общи условия, включително настоящия раздел 13.1, не засяга правата Ви на потребител да се уповавате на задължителните разпоредби на местното законодателство.
  2. Онлайн разрешаване на спорове
   Европейската комисия предлага платформа за онлайн разрешаване на спорове на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 14. ЗАЩИТА НА ДАННИ Ние се отнасяме сериозно към защитата на личните Ви данни. Подробна информация за събирането, обработването и използването на личните Ви данни ще намерите в нашата Политика за поверителност.

От 7 септември 2018 г.

Header
Subject
Body
Footer